Kandra bein den Hong Kong Squash Open

Kandra gegen Lau bei den Hong Kong Squash Open 2014